http://99theme.com

Naujienos

2013m. birželio 8 d. LSKKF KYU atestacija, Kaunas

Š.m birželio 8 diena, Kaune vyko Lietuvos Shindokai-kan karate federacijos 10 - 6 KYU atestacija. Sveikiname klubo "TORA" sportininkus, apsigynusios aukštesnius KYU. 

Design by Vaidas Mureika
Copyright 2011 © ToraGym