http://99theme.com

Naujienos

2015m. gegužės 30d. LSKKF KYU atestacija

Gegužės 30 diena Kaune vyko LSKKF KYU atestacija, kurioje aukštesnius KYU gynėsi rytų kovos menų klubo "TORA" ir Jonavos "VLC" sportininkai. Sveikiname visus, apsigynusius aukštesnius KYU laipsnius, linkime ir toliau sėkmingau eiti pasirinktu Shindokai-kan karate keliu. OSS!

Design by Vaidas Mureika
Copyright 2011 © ToraGym